Zjazd-Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Uczestnicy Zjazdu

Udział w Zjeździe-Konferencji Dyrektorów potwierdzili dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek reprezentujacy następujące uczelnie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie